De beperkte betekenis van mededingingsrechtelijke beginselen voor het ontstaan van een interne Euregionale bouwmarkt na 1992


In deze bijdrage wordt ingegaan op de betekenis van het gemeentelijk (aanbestedings)beleid voor het ontstaan van een interne Europese (bouw)markt. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de mededingings- en ordeningspolitieke aspecten van het aanbestedingsrecht. Te veel accent op uitsluitend het mededingingsaspect brengt het ontstaan van die interne markt in gevaar.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H. Nijholt

Verschijning: mei 1989

Archiefcode: AA19890436

Internationaal Europees en buitenlands recht Sociaal-economisch recht Mededingingsrecht

Bijzonder nummer Europa 1992