De Arabisch Europese Liga en de democratische rechtsstaat


Zijn de uitgangspunten van de Arabisch Europese Liga verenigbaar met die van de democratische rechtsstaat? Deze vraag blijft relevant, zelfs wanneer de AEL niet de spectaculaire groei zal doormaken die door sommigen gevreesd en door anderen gehoopt wordt. De AEL is een eerste proeve van een islamitische partij en naar alle waarschijnlijkheid zullen met de gewijzigde bevolkingssamenstelling vroeg of laat ook andere politieke partijen of sociale bewegingen ontstaan die de islam als uitgangspunt nemen. De vraag of zo’n islamitische partij kan bestaan zonder in strijd te komen met de uitgangspunten van het dominante politieke ideaal (de democratische rechtsstaat) waarop de meeste westerse staten in de wereld tegenwoordig georiënteerd zijn, ligt dan voor de hand.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P.B. Cliteur

Verschijning: september 2003

Archiefcode: AA20030625

democratie islam rechtsstaat

Staats- en bestuursrecht

Verdieping Verdiepend artikel