De Afdeling en Verklaringen omtrent gedrag: disproportionele gevolgen voor de burger?


ABRvS 1 juli 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1543