De a contrario redenering is te goedkoop kan voortkomen uit en leiden tot denktraagheid.


In het Museum van Merkwaardige Juridische Redeneringen verdient het argumentum a contrario een grote zaal. En een column in Ars Aequi.

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H.T.M. Kloosterhuis

Verschijning: Juni 2017

Archiefcode: AA20170499

a contrario Hans Nieuwenhuis Pitlo Wouter Paap

Studie, carrière, vaardigheden Argumentatietheorie, retorica

Opinie Column