Brogan-wetgeving: herziening van de regeling van de inverzekeringstelling in het Wetboek van Strafvordering


In dit artikel wordt ingegaan op de herziening van de regels rondom de strafvorderlijke inverzekeringsstelling om op die manier te voldoen aan de regels die voortvloeien uit het Brogan-arrest van het EHRM.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): I.M. Abels

Verschijning: januari 1995

Archiefcode: AA19950037

aanhouding habeus corpus-beginsel inverzekeringstelling

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Annotaties en wetgeving Wetgeving