Brexit en de gevolgen voor het familierecht: Trekt de mist boven de Noordzee nog op?

UCERF 12 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht


De rechtsbescherming van de burger vraagt om een exit van de Brexit. De internationale dimensie van het familierecht zal de komende jaren toenemen. De Brexit is hierbij een cruciale ontwikkeling. In de verhouding tot de EU en daarbinnen Nederland, rijzen veel vragen over de gevolgen van de Brexit voor familierechtelijke vraagstukken. In de bijdrage worden deze vragen in kaart gebracht en een eerste antwoord gegeven. De overzichten van Europese regels in deze bijdrage waaraan het Verenigd Koninkrijk thans gebonden is laten helder zien dat het grensoverschrijdende familierecht een vervlochten geheel van Europese en Haagse regelingen is. Dat de Brexit ingrijpende gevolgen heeft voor dat vervlochten geheel, wordt helder uiteengezet.


Verschijningsvorm: UCERF (download pdf)

Auteur(s): S. Verburgt

Archiefcode: UCERF2018063

Brexit grensoverschrijdend familierecht

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht