Blijft de Koning onschendbaar?


Conseil constitutionnel 22 januari 1999, Journal officiel 24 januari 1999, p. 1317, 98-408 DC

De volgende vijf kwesties komen in dit arrest aan de orde.
1 Het stelsel van constitutionele rechtspraak in Frankrijk;
2 De toetsingsnormen inzake verdragen;
3 Misdrijven van ambtsdragers;
4 Amnestie en verjaring;
5 Hoe zit dit alles in Nederland.

Zie de volledige uitspraak: https://www.conseil-constitutionnel.fr/en/decision/1999/98408DC.htm


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): C.A.J.M. Kortmann

Verschijning: oktober 1999

Archiefcode: AA19990760

Conseil constitutionnel (Franse Grondwettelijke Raad) 22-01-1999 zaaknummer: 98-408 DC

amnestie constitutionele rechtspraak onschendbaarheid ambtsdragers verjaring

Internationaal Europees en buitenlands recht

Annotaties en wetgeving Annotatie