Bijzondere woonvoorzieningen voor ouderen

Vorm, toelating en bekostiging


In dit artikel komen de verschillende woonvormen van ouderen aan de orde waarbij gedacht kan worden aan het verzorginstehuis, verpleeghuis bejaardenpensions en aanleunwoningen. Vervolgens komt de bespreking van de toelating tot deze woonvormen aan de orde; aan welke criteria moet men voldoen. Daarna komt de financiering van de verblijfs- en verzorgingskosten aan de orde.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): W.E.H. Sloots

Verschijning: oktober 1988

Archiefcode: AA19880653

ouderenrecht verzorging woonvorm zorgstelsel

Bijzonder nummer Ouderenrecht