Beschermde rechtsbelangen in het internationale waterrecht


Het internationale waterrecht bestaat uit regels van internationaal publiekrecht die beogen internationale waterconflicten te reguleren of te beheersen. Dit artikel bespreekt de vraag wiens rechtsbelangen het internationale waterrecht beschermt. Gaat het alleen om de rechtsbelangen van staten? Of hebben de miljarden inwoners van oeverstaten een zelfstandig rechtsbelang dat door het internationaal publiekrecht wordt beschermd? Het artikel bespreekt enige recente ontwikkelingen die suggereren dat in het recht een dergelijk rechtsbelang inderdaad kan worden erkend.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A. Nollkaemper

Verschijning: mei 1999

Archiefcode: AA19990413

internationaal waterrecht rechtsbelang themanummer water waterconflict

Internationaal Europees en buitenlands recht Overige Rechtsbronnen

Bijzonder nummer Water