Toont alle 4 resultaten

Beschermde rechtsbelangen in het internationale waterrecht

A. Nollkaemper

Het internationale waterrecht bestaat uit regels van internationaal publiekrecht die beogen internationale waterconflicten te reguleren of te beheersen. Dit artikel bespreekt de vraag wiens rechtsbelangen het internationale waterrecht beschermt. Gaat het alleen om de rechtsbelangen van staten? Of hebben de miljarden inwoners van oeverstaten een zelfstandig rechtsbelang dat door het internationaal publiekrecht wordt beschermd? Het artikel bespreekt enige recente ontwikkelingen die suggereren dat in het recht een dergelijk rechtsbelang inderdaad kan worden erkend.

Bijzonder nummer | Water
mei 1999
AA19990413

Digitale vermogensdelicten in het Wetboek van Strafrecht.

Een zoekplaatje met gevolgen?

J.M. ten Voorde

Post thumbnail

In deze bijdrage wordt bezien met behulp van welke strafbaar­stellingen in het Wetboek van Strafrecht in het digitale domein gepleegde vermogens­criminaliteit kan worden bestraft en welke rechts­belangen daarmee worden beschermd. Digitale vermogensdelicten blijken, onder meer door hun deels Europese (EU) herkomst, niet steeds dezelfde rechtsbelangen te beschermen als de vermogensdelicten, hetgeen theoretische en praktische bezwaren heeft.

Bijzonder nummer | De eigendom voorbij
juli 2018
AA20180630

Het rechtsbelangenconcept: een multifunctioneel instrument in het strafrecht

Prostitutie en souteneurschap in het strafrecht: rechtsbelangen in beweging

C.P.M. Cleiren, J.M. ten Voorde

Post thumbnail

Op het terrein van prostitutie en souteneurschap is de strafwetgeving volop in beweging. Dat is in vroeger tijden niet anders geweest. Er is sprake van steeds wisselende (invulling van) rechtsbelangen. Rode draad is de straffeloosheid van het zich prostitueren. Tegelijkertijd worden de personen in de kring rondom de prostituee steeds verder de strafwet ingetrokken. Overwint de ‘morele verwerpelijkheid’ als rechtsbelang?

Rode draad | Recht en seksualiteit
mei 2016
AA20160398

Toont alle 4 resultaten