Beantwoording rechtsvraag (280) Staatsrecht voor eerstejaars


Enige tijd werden aan de hand van een staatsrechtelijke casus enkele vragen opgeworpen. In deze bijdrage worden enkele goede inzendingen behandeld en worden de juiste antwoorden gegeven.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H.G. Warmelink

Verschijning: november 1999

Archiefcode: AA19990851

onrechtmatige daad rechtsvraag staatsrecht

Staats- en bestuursrecht

Perspectief Rechtsvraag