Beantwoording rechtsvraag (268) voor eerstejaars


Beantwoording van een rechtsvraag voor eerstejaars waarbij de rechterlijke onafhankelijkheid en onpartijdigheid in het licht van de rechter-plaatsvervanger aan de orde komt.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): F.W.H.M. Kusters

Verschijning: juni 1998

Archiefcode: AA19980616

onafhankelijkheid onpartijdigheid rechter-plaatsvervanger rechterlijke macht trias politica

Staats- en bestuursrecht

Perspectief Rechtsvraag