Beantwoording rechtsvraag (225) Romeins recht


Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het Romeins recht waarbij het pandrecht aan de orde komt.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.H.A. Lokin

Verschijning: oktober 1993

Archiefcode: AA19930747

Digesten pandovereenkomst vuistpandrecht zekerheid

Metajuridica Romeins recht

Perspectief Rechtsvraag