Ars Aequi september 2017


Ars Aequi opent het collegejaar met een studentartikel van Esther Oldekamp. Zij onderzoekt de effecten die de belangen van bloedverwanten en toekomstig nageslacht hebben op het zelfbeschikkingsrecht van een patiënt die DNA-onderzoek laat verrichten.

Verder onder andere in dit nummer: Berend Roorda beantwoordt de vraag of een burgemeester een demonstratie mag verbieden als vijandig publiek wanordelijkheden veroorzaakt, Arjen van Rijn leert ons dat de zoektocht naar een faire geschillenregeling in het Koninkrijk niet erg soepel verloopt en Pauline Ernste en Gerard Meijer gaan na wat de rol van de vernietiging van een arbitraal vonnis bij de aansprakelijkheid van arbiters is.

Studenten die binnenkort hun scriptie moeten gaan schrijven doen er goed aan het artikel van Marnix Snel over een goede onderzoeksopzet te lezen. Dit kan veel stress voorkomen. Het onderwerp van de Rode draad deze maand is nogal out there: Tanja Masson-Zwaan vertelt ons wat de huidige (juridische) stand van zaken is met betrekking tot ruimtemijnbouw. De Blauwe pagina's zijn deze maand gewijd aan artikel 3:2a BW, het artikel dat dieren een 'eigen positie' in het recht geeft.

 

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download epub / pdf)

Verschijning: september 2017

ISSN: 2212-5205