Ars Aequi oktober 2014


Tijdens het Nieuw Imperialisme (1880-1914) werd Afrikaans grondgebied in hoog tempo verworven en opgedeeld door Europeanen. In dit nummer betoogt Mieke van der Linden dat het door de Europeanen zelf ingestelde kernonderscheid tussen privaatrecht en publiekrecht hierbij moest wijken vanwege politiek eigenbelang. 

Ook in dit nummer: Alexandra van Zanten-Baris stelt de vraag of het ontslagrecht versoepeld wordt onder de WWZ, Henri de Waele schrijft over wat er gebeurt met het EU-lidmaatschap van delen van EU-landen die zich afscheiden van het moederland en Maria de Jong-de Kruijf onderzoekt of het plaatsen van minderjarige jihadreizigers in gesloten jeugdzorg wel zinvol is.

En verder is er aandacht voor probleemgestuurd onderwijs, de ontwikkelingsgeschiedenis van de kapitaalvennootschap en de onrechtmatige overheidsdaad. Voor de rubriek 'Bijzondere juridsche ervaringen' interviewde onze redactie Piet Hein Donner en in de Rode draad 'Voedsel & recht' kijken we deze keer naar de jagers-verzamelaarssamenleving van de traditionele Inuit. Tot slot verschijnt in dit nummer het juryrapport van de Ars Aequi-prijs 2013. 

 

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download pdf / epub)

Verschijning: oktober 2014

ISSN: 2212-5205