Ars Aequi juli-augustus 2014

Bijzonder nummer 'Duits recht'


Met dit Bijzonder nummer ‘Duits recht’ hoopt de redactie van Ars Aequi de (vergelijkende) bestudering van het Duitse recht een hernieuwd leven in te blazen, niet alleen vanwege zijn schoonheid, of de overweldigende Duitse dogmatiek, maar vooral omdat een kijkje over de Duitse grenzen nuttig is voor de bestudering en verfijning van het Nederlandse recht. Aan bod komen:

  • Het Bürgerliches Gesetzbuch (1900) en het Nederlandse privaatrecht een eeuw geleden
  • Thorbecke en Hegel
  • De verdeling van de bewijslast in de zin van bewijsrisico volgens artikel 150 Rv
  • De erfenis van Friedrich Carl von Savigny
  • Het Duitse privaatrecht, en de Duitse academische gebruiken
  • De (on)evenredigheid in de beslissing om strafrechtelijke vervolging in te stellen
  • Rechtersregelingen in Duitsland en Nederland
  • Grondrechten en Duits recht; grondrechten na 1945

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download epub / pdf)

Verschijning: juli 2014

ISSN: 2212-5205

Bijzonder nummer Duits recht