Ars Aequi februari 2020


We openen het eclectische februarinummer met een bijdrage over smaad, eenvoudige belediging en het maatschappelijk debat van Aernout Nieuwenhuis & Fred Janssens. We vervolgen met een rechtsfilosofische analyse van Britta van Beers over euthanasie bij vergevorderde dementie, naar aanleiding van een recente uitspraak van de rechtbank Den Haag. Daarna onderzoeken Silke Zwijsen, Machiko Kanetake en Cedric Ryngaert of een staat die wapens exporteert aan een staat die vervolgens die wapens gebruikt voor internationale misdaden, verantwoordelijk kan worden gesteld.

Michelle Bruijn, Joep Koornstra, Berend Roorda, Jon Schilder & Jan Brouwer menen dat de rechter met behulp van een selectief gebruik van de parlementaire geschiedenis regelmatig door hemzelf gewenste maatschappelijke uitkomsten legitimeert. En Wouter Nieuwesteeg keert in zijn artikel het fiduciaverbod binnenstebuiten.

In de rubriek Voortschrijdend Inzicht schrijft René Smits over zijn proefschrift over de Europese Centrale Bank. Dat proefschrift was er al een jaar voordat de ECB tot stand kwam. Niels Pannevis vertelt ons over zijn veel recentere proefschrift, over achtergestelde vorderingen. In de Rode Draad ‘Beschermenswaardige partijen’ neemt Charlotte Pavillon alternatieve geschilbeslechting in het consumentenrecht onder de loep en Niels Blokker doet ons aan de Brexit denken met zijn bijdrage voor de Blauwe Pagina’s over terugtrekkingen uit internationale organisaties.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download epub / pdf)

Verschijning: februari 2020

ISSN: 22125205