Afval, een vruchtbare voedingsstof voor de ontwikkeling van het Europese recht


Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 13 december 2001, zaak C-324/99, ECLI:EU:C:2001:682 (DaimlerChrysler AG/Land Baden-Württemberg)

Milieu. Afvalstoffen. Verordening 259/93 inzake de overbrenging van afvalstoffen. Nabijheidbeginsel. Beginsel van zelfverzorging. Verhouding primair en secundair recht. Geldigheid secundair recht. Uitputtende harmonisatie. Minimumharmonisatie. Extraterritoriale milieu exceptie.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.W. van de Gronden, K.J.M. Mortelmans

Verschijning: maart 2002

Archiefcode: AA20020180

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen 13-12-2001 (ECLI:EU:C:2001:682) zaaknummer: C-324/99

extraterritoriale milieuexceptie nabijheidsbeginsel uitputting harmonisatie

Internationaal Europees en buitenlands recht

Annotaties en wetgeving Annotatie