Advocaat en consument op zoek naar een rechter


In dit artikel wordt ingegaan op de relatie tussen advocaat en clïent met betrekking tot declaraties en daaruit voortspruitende problemen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): G.J. Kemper

Verschijning: juli 2005

Archiefcode: AA20050628

advocaat declaraties geschilbeslechting imago krom~recht Raad van Toezicht

Bijzonder nummer Krom~recht, over misstanden in het recht