ADR on-line: ODR


In deze bijdrage wordt het verschijnsel Online Dispute Resolution (ODR) verkend. Aandacht wordt besteed aan het toepassingsbereik en de aanbieders van ODR. Voorts wordt ingegaan op ontwikkelingen binnen EU-verband. Een van de conclusies is dat juist een mix van ODR en ADR een meerwaarde kan hebben ook buiten de sfeer van online geschillen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.J. de Roo

Verschijning: juli 2002

Archiefcode: AA20020587

ADR/ODR geschilbeslechting mediation online dispute resolution

Internationaal Europees en buitenlands recht

Bijzonder nummer Buiten de rechter om