Administratieve boete als straf


Hoge Raad 19 juni 1985, nr. 22.076, ECLI:NL:HR:1985:AC8934, BNB 1986/29 (Belastingboete)

Het opleggen van een administratieve boete moet worden aangemerkt als het instellen van een strafvervolging in de zin van artikel 6, lid 1, van het Verdrag van Rome.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.W. Zwemmer

Verschijning: oktober 1986

Archiefcode: AA19860623

Hoge Raad 19-06-1985 (ECLI:NL:HR:1985:AC8934) zaaknummer: 22.076

Annotaties en wetgeving Annotatie