Resultaat 25–33 van de 33 resultaten wordt getoond

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 42

Turkse werknemer en onomstreden verblijfsrecht

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 36

Gülbahce: intrekking verblijfsvergunning met terugwerkende kracht

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 37

minister moet zelf vaststellen of Turkse burger rechten aan Besluit 1/80 ontleent

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 33

S. en G.: derdelander familieleden grenswerknemer en verblijfsrecht in lidstaat van nationaliteit van de EU-burger

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 49

zelfstandige of werknemer?

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 81

Tümer: ontzegging aanspraak op insolventie-uitkering van derdelander zonder verblijfsvergunning is onrechtmatig

Stelselherziening en de oudere werkloze werknemer

I. Straathof

In onderstaand artikel ga ik in op enkele veranderingen die de stelselherziening teweeg heeft gebracht voor oudere werkloze werknemers. Van de vele onderwerpen die zich tot een vergelijking met de oude werkloosheidswetten lenen, zal ik mij er tot een drietal beperken. Als eerste wil ik de uitkeringsduur bespreken. Vervolgens komt de aftrek van een mogelijk getroffen afvloeiingsregeling aan de orde. Tenslotte wil ik bespreken of de dagen waarover formeel recht bestaat op een uitkering, die echter om wat voor reden dan ook niet genoten wordt, meetellen voor de uitkeringsduur. In dit drietal treden duidelijke verschillen naar voren tussen de oude en de nieuwe wetten, waar het de positie van oudere werkloze werknemers aangaat.

Bijzonder nummer | Ouderenrecht
Oktober 1988
AA19880691

Tussen servet en tafellaken: de studentpromovendus in arbeidsrechtelijk perspectief

G.H. Boelens, E.K. Christiaansen

Studentpromovendi werken net als reguliere promovendi aan een proefschrift en krijgen daarvoor betaald in de vorm van een beurs. Desondanks worden zij niet als werknemer beschouwd, maar als student. Een besluit van minister Bussemaker maakt dit mogelijk. Critici vragen zich af of studentpromovendi in de praktijk niet ‘gewoon’ werknemers zijn. In dit artikel wordt die vraag in arbeidsrechtelijk perspectief geplaatst.

Perspectief | Perspectiefartikel
Maart 2017
AA20170250

Vrij verkeer(d)

L. van Langen, A.M. Overheul

Europese lidstaten hebben steeds minder controle over de toegang tot hun arbeidsmarkten. Recentelijk heeft het Hof van Justitie beslist dat de tewerkstellingsvergunning die wordt vereist voor vreemdelingen die via een inleenconstructie werkzaam zijn in Nederland, een ongerechtvaardigde beperking vormt op de vrijheid van diensten. Zijn de zorgen van minister Asscher over oneerlijke concurrentie en sociale bescherming van werknemers op zijn plaats?

Opinie | Redactioneel
April 2015
AA20150251

Resultaat 25–33 van de 33 resultaten wordt getoond