Resultaat 25–36 van de 40 resultaten wordt getoond

Over boeven en helden

Eigenrichting in het Nederlandse strafrecht

L. van Wifferen

De discussie over de inzet van politie en justitie is er één die steeds terugkeert. In de afgelopen jaren komt in het licht van deze discussie steeds vaker de vraag op naar de rol van burgers bij de handhaving van de strafrechtelijke rechtsorde. Het antwoord op deze vraag is niet eenvoudig te geven. In dit artikel volgt – mede aan de hand van recente rechtspraak – een verkenning van de grens tussen heldhaftig en strafwaardig optreden.

Verdieping | Verdiepend artikel
September 2003
AA20030620

Over leermeester en leerling: het gildestelsel binnen de universiteit van Leiden aan het eind van de twintigste eeuw

M.S. Groenhuijsen

In dit artikel, behorend bij de rode draad 'Onder doctoren', gaat Groenhuijsen in op zijn leermeester, profesoor Melai, en over hoe deze op Leidse rechtenfaculteit de vaksectie strafrecht leidde en welke eisen hij stelde aan het wetenschappelijk personeel.

Overig | Rode draad | Onder doctoren
November 2008
AA20080841

Prof.mr. J. Remmelink (1922-2003)

D.H. de Jong

In deze Ars longa vita brevis wordt ingegaan op het leven en de bijdrage aan de strafrechtswetenschap door prof. mr. J. Remmelink.

Perspectief | Ars Longa Vita Brevis
September 2003
AA20030640

Recht gedicht: Recht doen

G.P. Hoefnagels

Gedicht van prof. Hoefnagels over de werking van het recht en het tegengaan van eigenrichting.

Overig | Gedicht
Februari 1995
AA19950100

Rechtsvraag (242) Internationaal strafrecht

G.A.M. Strijards

Rechtsvraag op het gebied van het internationaal strafrecht waarbij uitleveringsvraagstukken aan de orde komen.

Perspectief | Rechtsvraag
April 1995
AA19950309

Rechtsvraag (285) Strafrecht voor eerstejaars

M.M. Dolman

Aan de hand van een strafrechtelijke casus worden enkele vragen gesteld en tevens worden de eerstejaars rechtenstudenten opgeroepen om de oplossing te zoeken en in te sturen.

Perspectief | Rechtsvraag
Januari 2000
AA20000070

Rechtsvraag (303) Straf(proces)recht. Verboden verstrekking?

E. Gritter

Aan de hand van een strafrehtelijke casus worden een aantal vragen gesteld.

Perspectief | Rechtsvraag
September 2002
AA20020707

Schuld, boete, risico, drama.

Cultuurgeschiedenis van het strafrecht in acht hoorcolleges

Y. Buruma

Post thumbnail

Cultuurgeschiedenis van het strafrecht in 8 hoorcolleges op CD. Prof.mr. Ybo Buruma neemt je mee in de wereld van misdaad en strafrecht, van eind 19e eeuw tot heden.

9789074241137 - 18-12-2008

Straf(proces)recht de toegevoegde waarde van de spiegel!

J.F. Nijboer bewerkt door P.A.M. Mevis

Internationale straf(proces)rechtelijke rechtsvergelijking wordt vrij algemeen erkend als een belangrijke tak van de strafrechtswetenschappen. Er bestaan specialisten en er is ook een grote groep wetenschappers en practici die zich om uiteenlopende redenen met de vergelijking bezig houden. Net als is het privaatrecht is het mogelijk om rechtsfamilies te onderscheiden. Naar het oordeel van de auteur is het nut van zo'n onderscheiding afhankelijk van het motief of doel van de rechtsvergelijkende exercitie. Voor een grondig inzicht in stelsels en families is het wezenlijk het recht niet te technisch op te vatten, maar oog te hebben voor de (historische) ontwikkeling en de maatschappelijke (economische, sociale, politieke, levensbeschouwelijke) context: recht als integrerend onderdeel van de cultuur. In dit opstel worden uiteenlopende aspecten van de internationale vergelijking van straf- en strafprocesrecht belicht, met gebruikmaking van praktijkvoorbeelden.

Bijzonder nummer | Rechtsvergelijking
Mei 1994
AA19940381

Strafrecht & Strafvordering 2020-2021

Ars Aequi Libri

Post thumbnail

Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van strafrecht en strafvordering zoals deze geldt op 1 mei 2020. Inclusief de relevante bepalingen uit de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid

9789493199002 - 29-6-2020

Tegen de regels IV

Een inleiding in de criminologie

E. Lissenberg, S. van Ruller, R. van Swaaningen

Post thumbnail

Een inleiding in de criminologie. Wat is criminologie? Hoe wordt criminaliteit gedefinieerd en gemeten? Hoe wordt criminaliteit verklaard en wat zijn de reacties op criminaliteit?

9789069163857 - 30-8-2001

Van plakkaat tot praktijk

E.J.M.F.C Broers

Post thumbnail

In welke mate hebben de verordeningen van de wetgever het strafrecht daadwerkelijk gereguleerd. Werden de wettelijke strafbepalingen ook toegepast door de strafrechter? En welke rechtsregels werden door hem gehanteerd in gevallen waarvoor de wetgever geen bepalingen had opgesteld, dan wel bepalingen die in de ogen van de rechter niet voldeden?

9789069165745 - 1-3-2006

Resultaat 25–36 van de 40 resultaten wordt getoond