Resultaat 13–24 van de 40 resultaten wordt getoond

Geschiedenis van het strafrecht in Europa (Digitaal boek)

R. Martinage, A.A. Wijffels

Post thumbnail

Dit boek biedt studenten een eerste kijk in het gemeenschappelijk historisch erfgoed van het strafrecht in Europa. Deze uitgave is te gebruiken als een aanvulling op het vak strafrechtsgeschiedenis, maar kan eveneens nuttig zijn als een algemene achtergrond voor alwie in de hedendaagse Europese strafrechtsvergelijking geïnteresseerd is.

9789069164557 - 30-7-2002

Het Wetboek van Strafrecht

N. Rozemond

In deel 15 van 'Canon van het recht' wordt de totstandkoming van het Wetboek van Strafrecht besproken alsook de onveranderlijkheid van bepaalde morele regels die nog steeds aan het thans geldende wetboek ten grondslag liggen.

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
Oktober 2009
AA20090681

Ik ben niet overtuigd

Opstellen aangeboden aan mr. P. Ingelse

G.C. Makkink, M.P. Nieuwe Weme, A.J. van Wees

Post thumbnail

Een substantieel aantal opstellen gerelateerd aan de Ondernemingskamer en bijdragen over het kort geding, collegiale rechtspraak, publicitaire en journalistieke nevenactiviteiten, het strafrecht en de sociale advocatuur.

9789069166193 - 29-5-2015

Ik ben niet overtuigd (Digitaal boek)

Opstellen aangeboden aan mr. P. Ingelse

G.C. Makkink, M.P. Nieuwe Weme, A.J. van Wees

Post thumbnail

Een substantieel aantal opstellen gerelateerd aan de Ondernemingskamer en bijdragen over het kort geding, collegiale rechtspraak, publicitaire en journalistieke nevenactiviteiten, het strafrecht en de sociale advocatuur.

9789069166193 - 29-5-2015

Islamitisch strafrecht in Noord-Nigeria

M. Barends

Hoe binnen Nigeria verschillende strafrechtstelsel kunnen werken, de Sharia naast de Common Law van de Britten.

Overig | Rode draad | Over de grens
Januari 2007
AA20070011

Jurisprudentie Strafrecht 2018

R.A. Hoving

Post thumbnail

Speciaal voor het onderwijs geselecteerde uitspraken die betrekking hebben op het straf- en het strafprocesrecht. Chronologisch geordend van 1916 tot en met 2018.

9789492766199 - 5-3-2018

Maart 2007

Katern 102: Criminologie

M.A. Zwanenburg

Maart 2007

Katern 102: Rechtsgeschiedenis

J.H.A. Lokin

Juni 1989

Katern 31: Gezondheidsrecht

J.H. Hubben

Milieubescherming door aanpsrakelijkheidsrecht of regulering?

M. Faure

De economische analyse van het recht heeft veel aandacht besteed aan de vraag of efficiëntie kan worden bereikt door een marktoplossing of door regulerend ingrijpen door de overheid. Meer in het bijzonder werd onderzocht of schade verwekkende activiteiten kunnen worden vermeden door via aansprakelijkheidsregels de potentiële dader een prikkel te geven efficiënte zorg aan te wenden dan wel door via veiligheidsregulering een bepaalde standaard van zorg wettelijk voor te schrijven. In deze bijdrage zullen de economische grondslagen voor veiligheidsregulering worden beschreven. Daarbij zal de problematiek van de milieuverontreiniging als voorbeeld worden gebruikt om de respectievelijke voor- en nadelen van regulering versus aansprakelijkheidsregels te illustreren. Onderzocht zal worden of milieuverontreiniging louter door civielrechtelijke handhavingsmechanismen kan worden bestreden of dat rechtstreeks wetgevend optreden, bijvoorbeeld door het vastleggen van emissienormen, noodzakelijk is om bepaalde milieukwaliteitsdoelstellingen te verwezenlijken. Ook de in dit themanummer opgenomen bijdrage van Nentjens wordt de milieuproblematiek aangesneden. Daarin staat evenwel een andere vraag centraal, namelijk of milieubescherming door een vergunningsstelsel, dan wel door een systeem van heffingen dient te worden gerealiseerd.

Bijzonder nummer | Rechtseconomie
Oktober 1990
AA19900759

Nieuw spoor voor het OM

T. Bertens, J.B. Spath

Nu het Burgerlijk Wetboek zo goed als af is pleit auteur ervoor om ook de andere wetboeken eens op de schop te nemen.

Opinie | Redactioneel
Februari 2002
AA20020061

Opstellen materieel strafrecht

E. Gritter

Post thumbnail

Wetenschappelijke beschouwingen over het materiële strafrecht, die bijdragen aan de hedendaagse discussies over de gekozen onderwerpen.

9789069167329 - 20-11-2009

Resultaat 13–24 van de 40 resultaten wordt getoond