De bekende Nederlander, de raadsman en de pers


In dit artikel komt aan de orde hoe een advocaat omgaat en dient om te gaan met media-aandacht in zaak waarin hij of zij als raadsman of -vrouwe optreedt.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R.P.G.L.M. Verbunt

Verschijning: April 1997

Archiefcode: AA19970203

bekende Nederlander media-aandacht strafrecht trial by media

Strafrecht en criminologie

Opinie Opiniërend artikel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.