Richtlijn 95/46/EG

Toont alle 3 resultaten

De Algemene verordening gegevensbescherming

J.P. de Jong

Op 27 april 2016 werd in Brussel de Algemene verordening gegevensbescherming vastgesteld. De verordening komt in de plaats van de nu nog geldende EU-privacyrichtlijn. De verordening vormt samen met een richtlijn voor de gegevensbescherming op het gebied van de opsporing, de vervolging en de strafrechtstoepassing de algehele herziening van het gegevensbeschermingsrecht van de Europese Unie. Over dit pakket onderhandelden het Europees Parlement en de Raad ruim vier jaar. Deze bijdrage blijft beperkt tot de verordening. Enkele hoofdlijnen worden besproken.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
oktober 2016
AA20160770

Europese bescherming persoonsgegevens is geen one-shop-stop

A.C.M. Meuwese

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 1 oktober 2015, zaak C-230/14, ECLI:EU:C:2015:639 (Weltimmo sro/Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság)
Bescherming persoonsgegevens; prejudiciële verwijzing; Richtlijn 95/46/EG – Artikelen 4, lid 1, en 28, leden 1, 3 en 6; vaststelling van het toepasselijke nationale recht; grensoverschrijdende samenwerking bestuursorganen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2015
AA20150998

Het recht op vergetelheid binnen en buiten de EU

P.J. Slot

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 24 september 2019, C-507/17, ECLI:EU:​C:​2019:​772 (Google LLC t. Commission natio­nale de l’informatique et des libertés (CNIL)) en Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 24 september 2019, C-136/17, ECLI:EU:​C:​2019:​773 (GC, AF, BH en ED t. Commission natio­nale de l’informatique et des libertés (CNIL))

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2020
AA20200400

Toont alle 3 resultaten