Resultaat 13–24 van de 28 resultaten wordt getoond

September 1997

Katern 64: Rechtsfilosofie en rechtstheorie

A. Soeteman

Katholiek tuchtrecht

A.P.H. Meijers

Post thumbnail Het pastoraat is het werkveld van de kerk. Daarin worden fouten gemaakt. Van kerkgemeenschappen wordt verwacht daartegen tuchtrechtelijk op te treden. Deze vraag was en is dringend wanneer in het pastoraat seksueel misbruik wordt gepleegd. In deze bijdrage wordt een overzicht van de recente ontwikkeling van het tuchtrecht binnen de katholieke kerk gegeven met bijzondere aandacht voor de problematiek van seksueel misbruik.

Bijzonder nummer | Tuchtrecht
Juli 2016
AA20160554

Muziek en recht

S. Steneker

Sander Steneker zoekt – en vindt – raakvlakken tussen muziek en recht.
 

Opinie | Column
Mei 2018
AA20180385

Politiek en Samenleving en de rol van het Recht

J.E. Keman

Opvallend genoeg wordt er in de politicologie weinig aandacht besteed aan de rol van het recht. Dit is des te opmerkelijker als men kan waarnemen dat in de opvattingen van de meeste politi¬cologen over politiek en samenleving de samenhang tussen maatschappelijke conflicten en het bereiken van een werkbare consensus wordt benadrukt. Een aantal van deze omschrijvingen worden kort behandeld en tevens wordt een eigen uitwerking van politiek geïntroduceerd. Hier¬bij spelen drie elementen een rol (bovenindividuele conflicten, de rol van instituties en het over¬heidsbeleid als 'oplossing'). Vanuit deze visie lijkt het mogelijk om vanuit de politicologie de re¬latie tussen politiek, maatschappij en het recht te leggen en te bediscussiëren.

Bijzonder nummer | Rechter en politiek
November 1992
AA19920663

Prioriteiten voor het rechtssysteem

J.M. Barendrecht

In deze column schrijft de columnist over onderzoeken die zijn gedaan naar behoeften in de samenleving naar recht. Er wordt gekeken welke belangen mensen hebben en op welke rechtsgebieden bepaalde onderwerpen hoog scoren.

Opinie | Column
April 2008
AA20080279

Publiek recht

P. van der Grinten, J. Struycken

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de toegenomen belangstelling voor recht in de samenleving. De redacteuren concluderen dat dit het begrip van en het vertrouwen in het recht door de burger niet groter maakt. De overheid zou meer aan voorlichting moeten doen.

Opinie | Redactioneel
December 1993
AA19930846

Recht en commons

E.H. Hondius

Ewoud Hondius vraagt aandacht voor de ‘commons’; een bekend onderwerp bij andere disciplines, maar nog niet onder juristen.

Opinie | Column
April 2018
AA20180288

Recht en wetenschap: twee parallelle werkelijkheden?

D.W. van Maurik, J. van Mourik

In het aansprakelijkheidsrecht kunnen bewijsvermoedens helpen om bij een onzekere causaliteit het bewijsrisico bij een andere partij te leggen – meestal de sterkere – zodat de rechter een rechtvaardig oordeel kan vormen. In de uitspraak Sanofi Pasteur legt het Hof van Justitie de drempel voor het gebruik van bewijsvermoedens te laag. Daardoor kan een verschil ontstaan tussen de wetenschappelijke en de juridische werkelijkheid

Opinie | Redactioneel
November 2018
AA20180867

Recht gedicht: Recht doen

G.P. Hoefnagels

Gedicht van prof. Hoefnagels over de werking van het recht en het tegengaan van eigenrichting.

Overig | Gedicht
Februari 1995
AA19950100

Recht gedicht: Vrouwe Vertier

S.C.J.J. Kortmann

Gedicht over een juridisch onderwerp. Deze keer een gedicht over het strafproces waarbij niet alleen het materiële strafrecht invloed heeft op het vonnis maar ook de formele kant van de zaak.

Overig | Gedicht
December 1995
AA19950968

Recht, taal en de ordening van de werkelijkheid: grensbepalingen, grensverkenningen en grensoverschrijdingen

A.M.P. Gaakeer

Taal is het levend instrument waarmee wij recht spreken en bespreekbaar maken en, uiteindelijk, bepalen wat rechtens heeft te gelden. Het recht beoogt immers ordening, van de samenleving en in het individuele geval. De taal van het recht als vervanger van het geweld van eigenrichting heeft echter ook zijn ‘grenzen’. Deze bijdrage verkent er enige.

Bijzonder nummer | Recht & taal
Juli 2015
AA20150602

Rechtseconomie voor rechtenstudenten

P.T.J. Wolters

Post thumbnail Rechtseconomie heeft veel te bieden, ook voor rechtenstudenten die maling hebben aan interdisciplinariteit en slechts geïnteresseerd zijn in het positieve recht. Zij stelt hen in staat om het positieve recht scherper te analyseren, maar ook om beter te begrijpen waarom het recht zich op een bepaalde manier ontwikkelt.

Perspectief | Perspectiefartikel
Maart 2020
AA20200293

Resultaat 13–24 van de 28 resultaten wordt getoond