Resultaat 13–23 van de 23 resultaten wordt getoond

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 85

wel procesbelang bij voorziening tegen beëindiging verstrekkingen

Noot: H.B. Winter

03-05-2005 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zaaknummer: 20050247/2

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 70

procesbelang na intrekking bestreden besluit

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 76

ongewenstverklaarde geen procesbelang in asielberoep

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 51

visum, vestigingsgevaar en gezinsleven

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 71

doorprocederen over reden verleningsgrond

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 81

intrekking verblijfsvergunning, ongewenstverklaring en gezinsleven

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2008 nr. 13

art. 7 lid 2 Definitierichtlijn bevat geen nieuw recht

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 14

declaratoir karakter van vluchtelingenstatus en cessation clauses

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 64

procesbelang vaststelling ingangsdatum rechtmatig verblijf

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 65

procesbelang bij intrekking / opheffi ng ongewenstverklaring

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 68

niet-ontvankelijkheid bij zwaar inreisverbod

Resultaat 13–23 van de 23 resultaten wordt getoond