Resultaat 13–17 van de 17 resultaten wordt getoond

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2002 nr. 53

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2002 nr. 55

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2004 nr. 32

overgangsregeling in verband met referentenprocedure

Van WOTS naar WETS: de overdracht van de tenuitvoerlegging van strafvonnissen

J.T.J Struyker Boudier

Op 1 november jl. is de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties (WETS) in werking getreden.  De WETS vervangt in de relatie met de lidstaten van de Europese Unie de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen (WOTS). In dit artikel gaat Jacob Struyker Boudier in op een aantal belangrijke aspecten van de WETS.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
December 2012
AA20120938

Wet wijkt voor ongeschreven recht

I.C. van der Vlies

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 27 oktober 1994, ECLI:NL:RVS:1994:AS6053, nr. G05932786 In deze uitspraak en de daaraan gekoppelde noot staat het overgangsrecht binnen het bestuursprocesrecht centraal in een milieurechtelijke casus. Ook wordt er ingegaan op de toepassing van nieuwe wetgeving en een zeer lange behandeltijd.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Juni 1996
AA19960454

Resultaat 13–17 van de 17 resultaten wordt getoond