Toont alle 12 resultaten

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2004 nr. 100

tuchtrechtspraak en medische advisering

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 18

psychische problemen en nader gehoor

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 81

tegenbewijs deskundigenbericht

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 99

BMA-arts en medisch tuchtrecht

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 49

geen vrijstelling mvv-vereiste medische noodsituatie

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2008 nr. 68

Relevantie MAPP-rapport in asielprocedure

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 58

BMA-advies: vliegreisgeschiktheidsonderzoek en de kans op een succesvolle behandeling

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 97

vakkundigheid en zorgvuldigheid BMA-advies

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2010 nr. 10

Geen ongeneeslijke ziekte, toch artikel 3 EVRM bescherming

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 100

IND en BMA moeten denken buiten bestaande kaders

Noot: K.M. Zwaan

31-01-2011 Nationale Ombudsman zaaknummer: 2011/030

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 65

gevolg van opvolgen advies MediFirst

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 69

bewijskracht medische rapportages erkend

Toont alle 12 resultaten