Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 97

vakkundigheid en zorgvuldigheid BMA-advies


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): K.M. Zwaan

Archiefcode: RV20090097

01-09-2009 Centraal Tucht College (ECLI:NL:TGZCTG:2009:BK3199) zaaknummer: 2008/015

BMA deskundigenadvies discriminatie medisch advies

Varia

(Awb) Algemene wet bestuursrecht Art. 3:2Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) Art. 47Art. 48