Resultaat 37–43 van de 43 resultaten wordt getoond

Jurisprudentie Staats- en bestuursrecht 1849-2019

D.E. Bunschoten, J.A.F. Peters

Post thumbnail

Speciaal voor het onderwijs geselecteerde en geannoteerde uitspraken van 1849 tot 2019 op het gebied van het staats- en bestuursrecht.

9789492766625 - 30-7-2019

Jurisprudentie Strafrecht 2022

H.F.K. Harms

Post thumbnail

Speciaal voor het onderwijs geselecteerde uitspraken die betrekking hebben op het straf- en het strafprocesrecht. Chronologisch geordend van 1916 tot 2022.

9789493199545 - 22-3-2022

Jurisprudentie Verbintenissenrecht 2022

K.J.O. Jansen, H.N. Schelhaas

Post thumbnail

Speciaal voor het onderwijs geselecteerde arresten die betrekking hebben op het Verbintenissenrecht, chronologisch geordend van 1975 tot heden.

9789493199729 - 3-8-2022

Jurisprudentie Verzekeringsrecht 1913-2016

Post thumbnail

Speciaal voor het onderwijs geselecteerde uitspraken op het gebied van verzekeringsrecht van 1913 tot 2016.

 

9789069167855 - 9-5-2016

Rechtsgeleerd Magazijn Themis (RM Themis)

C.J.H. Jansen

In dit artikel behorende bij de Rode draad 'Canon van het Recht' wordt ingegaan op de geschiedenis van Themis en het Rechtsgeleerd Magazijn, die later zijn samengevoegd tot RM Themis. Dit blad is als het ware het oudste nog steeds bestaande juridische tijdschrift. Daarnaast is het een van de weinige juridische tijdschriften dat niet gespecialiseerd is.

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
September 2009
AA20090589

Rechtsvinding in het privaatrecht en het strafrecht, of: mag Geert Wilders alles zeggen wat hij denkt?

N. Rozemond

Post thumbnail In deze amuse illustreert de auteur op toegankelijke en actuele wijze dat bepaalde rechtsvragen - in dit artikel wat er valt onder het opzettelijk beledigen van een bevolkingsgroep - niet eenvoudig te beantwoorden zijn. De auteur laat zien dat vanuit civielrechtelijk en strafrechtelijk perspectief er andere gezichtspunten en uitkomsten mogelijk zijn. De auteur betoogt dat voor rechtsvinding deelname aan het publieke debat vereist is waarbij verschillende belangen en meningen gelden en er gezocht moet worden naar het gewicht van verschillende, soms confronterende, belangen.

Opinie | Amuse
April 2009
AA20090220

Van juridische naar computertaal

R.G.F. Winkels

De meeste juridische beslissingen zijn simpel en kunnen beter en efficiënter machinaal uitgevoerd worden; in de praktijk gebeurt dit ook steeds meer. Hiervoor moet juridische ‘kennis’ die in rechtsbronnen zit in computersystemen worden ondergebracht. Dat is een tijdrovend en foutgevoelig proces. Is ook dat te automatiseren?

Bijzonder nummer | Recht & taal
Juli 2015
AA20150585

Resultaat 37–43 van de 43 resultaten wordt getoond