Katern 105: Penitentiair recht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): M.M. Boone

Verschijning: december 2007

Archiefcode: AAK20075947

geweldsinstructie jeugdzorg modernisering gevangeniswezen TBS

Strafrecht en criminologie Penitentiair recht, penologie