Resultaat 13–24 van de 26 resultaten wordt getoond

Is er plaats voor hbo-juristen in de advocatuur?

R.C.H. van Otterlo

De redactie van Ars Aequi heeft de auteur gevraagd een artikel te schrijven over de toegang tot de togaberoepen voor hbo-juristen. Aan dat verzoek heeft de auteur graag willen voldoen. De bijdrage die u hier aantreft zal in het bijzonder gericht zijn op de advocatuur.

Verdieping | Studentartikel
september 2008
AA20080659

september 1989

Katern 32: Rechtsfilosofie en rechtstheorie

A. Soeteman

Kort, korter, kortst. Reactie op ‘De omvang van een memorie’ van Bert van Schaick

B. van Zelst

In het septembernummer 2021 van Ars Aequi verscheen de opinie ‘De omvang van een memorie’ van hoogleraar, cassatieadvocaat en rechter Bert van Schaick. In dit artikel reageert hoogleraar en advocaat Bas van Zelst op die opinie. Met naschrift van Van Schaick.

Opinie | Reactie/nawoord
februari 2022
AA20220106

Krom recht en de advocaat

F.A.W. Bannier

In dit artikel wordt ingegaan op de relatie tussen advocaat en cliënt met betrekking tot declaraties van de advocaat en welke problemen.

Bijzonder nummer | Krom~recht, over misstanden in het recht
juli 2005
AA20050620

Monopoliepositie van de advocatuur ten aanzien van benoemingen in insolventies

W.J.M van Andel

Er gaan geruchten op om de monopoliepositie van de advocatuur ten aanzien van benoemingen in insolventies op te heffen. Dit artikel zet de voor- en nadelen hiervan uiteen.

Opinie | Opiniërend artikel
maart 2004
AA20040175

Naschrift bij voorgaande reactie

A.C. van Schaick

In het septembernummer 2021 van Ars Aequi verscheen de opinie ‘De omvang van een memorie’ van hoogleraar, cassatieadvocaat en rechter Bert van Schaick. Hoogleraar en advocaat Bas van Zelst heeft gereageerd op die opinie. Dit is het naschrift van Van Schaick.

Opinie | Reactie/nawoord
februari 2022
AA20220108

Over stratenmakers, ambtenaren en de advocatuur.

Interview met mr. Gerard Spong

B.I. Bethlehem, J.H. Verdonschot

Wanneer de studerende lezer van dit blad op een verjaardagspartij zijn vakgebied mededeelt, zal hij ten aanzien van zijn ambities regelmatig een bekende strafpleiter voorgespiegeld/voorgehouden krijgen. In sommige gevallen zal deze wellicht ook daadwerkelijk bron van inspiratie zijn geweest voor het gaan studeren van rechten. Nu wij deze maand weer een omvangrijke groep nieuwe rechtenstudenten als lezer verwelkomen, leek het gepast een van de meer spraakmakende en gerespecteerde strafpleiters op te zoeken voor een kort interview. Op zijn kantoor in Amsterdam spraken wij met Gerard Spong.

Verdieping | Interview
september 2006
AA20060617

Paper work

K.J. Krzeminski, H. van der Zwan

Dit redactioneel behandelt de verplichtingen die een advocaat en een belastingadviseur hebben ten opzichte van hun cliënt, met betrekking tot het op de hoogte zijn van de actuele wetswijzigingen.

Opinie | Redactioneel
december 2004
AA20040829

Prikkels en pleasen in juridische beroepen

J.M. Barendrecht

In deze column gaat Barendrecht in op het werken in de advocatuur en de rechterlijke macht en wat aankomende juristen in deze beroepsgroepen kunnen verwachten en wat de nadelen daarbij voor de rechtszoekenden zijn.

Opinie | Column
februari 2009
AA20090109

Rechtenopleiding en advocatenkantoor: samenwerken?

A.F.M. Dorresteijn

Post thumbnail Universitaire rechtenopleidingen en advocatenkantoren hebben uiteenlopende missies, maar de praktijk leert dat dat samenwerking niet in de weg staat. Rechtenopleidingen moeten daarbij beperkingen in acht nemen om haar wetenschappelijke karakter niet te verloochenen. Desalniettemin zijn er verschillende niveaus van samenwerking die voor beide partijen voordeel kunnen opleveren.

Perspectief | Perspectiefartikel
maart 2019
AA20190248

Toezicht op de advocatuur in de rechtsstaat

M. Neekilappillai, C.D.E. Scholte

Het beginsel dat een cliënt erop moet kunnen vertrouwen dat hetgeen hij met zijn advocaat bespreekt vertrouwelijk blijft, is van wezenlijk belang in een rechtsstaat. Het doorbreken van de geheimhoudingsplicht is een vergaande maatregel die niet lichtvaardig genomen mag worden. De tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Advocatenwet zal er voor zorgen dat advocaten die aan toezicht onderworpen zijn, geen beroep op het verschoningsrecht meer kunnen doen. Wij hebben zo onze bedenkingen.

Opinie | Redactioneel
februari 2012
AA20120077

Van jurist naar advocaat: de Beroepsopleiding Advocatuur en deVoortgezette Stagiaire Opleiding, een weg naar vakbekwaamheid

R.C.H. van Otterlo

Wat is het traject voor een jurist om advocaat te worden, de beroepsopleiding, de Voortgezette Stagaire Opleiding en het werken in de advocatuur onder toezicht van een patroon.

Perspectief | Perspectiefartikel
maart 2007
AA20070272

Resultaat 13–24 van de 26 resultaten wordt getoond