Over de ondertoezichtstelling in coronatijd

CCRA webinars jeugdrecht in coronatijd

Datum en tijd:
20 juli 2020 20:00 - 21:00 uur

Locatie:
Online

Op 20 juli 2020 zal Mw. mr. A.A.J. (Amanda) de Nijs, kinderrechter bij de rechtbank Rotterdam, een webinar geven over ‘de ondertoezichtstelling in coronatijd’.

Uit de Volkskrant van 7 mei 2020: “Wat het sluiten van de rechtspraak betekent voor de familie K.: De familie K. wacht op antwoord. Heel graag willen ze hun zoontje terug, maar van de rechtbank geen nieuws.”

Volgens het IVRK moet ook in een crisissituatie het belang van het kind voorop staan en moet bij genomen maatregelen altijd worden gekeken wat het effect is voor kinderen en jongeren. Hoe heeft de coronacrisis de procedures over bijv. ondertoezichtstellingen, (gesloten) uithuisplaatsingen, (begeleide) omgang en beëindiging gezag beïnvloed? Wat heeft dit voor kinderen, hun ouders, Raad voor de Kinderbescherming en Gecertificeerde Instellingen betekend? Is de rechtsbescherming tijdens de crisis aangetast?

Gangbaar is dat alle belanghebbenden, als zij dat wensen, in persoon aanwezig zijn bij de mondelinge behandeling van de verzoeken van bijv. de Raad voor de Kinderbescherming, de Gecertificeerde Instellingen of de ouders zelf. Echter, in verband met de uitbraak van het coronavirus is de werkwijze van de Rechtspraak halverwege maart 2020 aangepast. In bijv. de zogenaamde fase 1 (= de periode van 17 maart tot en met 6 april 2020) werden alleen zeer urgente zaken online (via Skype en telehoren) of telefonisch op zitting behandeld. Tot die zeer urgente zaken behoren diverse soorten jeugdzaken, zoals de civiele spoedverzoeken (bijv. een voorlopige ondertoezichtstelling). Nadien werden stapsgewijs steeds meer jeugdzaken online, telefonisch en uiteindelijk weer fysiek behandeld.

In de regelingen van de Rechtspraak hebben (onder meer) de jeugdzaken prioriteit gekregen, omdat veelal sprake was van termijnen die afliepen of van crisissituaties.

In een hoog tempo heeft de Rechtspraak zich in deze crisistijd moeten aanpassen om alternatieve wijzen van mondelinge behandelingen mogelijk te maken. Maar: wat heeft dat voor gevolgen (gehad) voor de veelal kwetsbare betrokkenen? Wat betekende dit voor jongeren en ouders die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen, minder begaafd zijn en/of psychische klachten hebben? En hoe ‘besloten’ waren de zittingen nog, nu de rechter niet kon controleren of er behalve de belanghebbenden nog anderen aanwezig waren in de (huis)kamers waar vanuit de telefoongesprekken gevoerd werden?

Tijdens het webinar zal op het vorenstaande, en meer, worden ingegaan.

Doelgroep

Advocaten, rechters, medewerkers van organisaties als de Raad, instellingen van jeugdzorg/jeugdhulpverlening, Kinderombudsman en DCI, studenten en andere belangstellenden.

Kosten: de kosten voor het volgen van en het ontvangen van een certificaat voor de webinars bedragen € 50,- (voor één van de twee webinars/1PO) en € 75,- (voor beide webinars/2PO).
Op uw verzoek is het ook mogelijk de (opgenomen) webinars later te volgen, mochten de data niet schikken
NOvA-punten: voor 2 webinars 2 PO (1 PO per webinar).
Aanmelding: https://docs.google.com/forms/d/1tqXnKeo5E1DNjtPheQqZr5kOz4zVlbb9VLZrkzgxf1c/viewform?edit_requested=true
Meer informatie: www.ccra.nl, voor vragen mail naar info@ccra.nl