Showing 13–19 of 19 results

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 51

dubbele toetsing niet in strijd met Gezinsherenigingsrichtlijn

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2010 nr. 29

Feitelijke band bij nareizende kinderen

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2010 nr. 43

Leges verblijfsvergunning langdurige ingezetene

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 53

inburgeringsexamen buitenland strijdig met Gezinsherenigingsrichtlijn

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 25

integratietest in het buitenland, prejudiciële vragen

Noot: P. Boeles

01-04-2014 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2014:1196) zaaknummer: 201300404/1/V2,
01-04-2014 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2014:1204) zaaknummer: 201211916/1/V2

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 26

aanvaardbaarheid legestarief gezinshereniging

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 28

Gezinsherenigingsrichtlijn overeenkomstig toepasselijk op Nederlanders

Showing 13–19 of 19 results