Resultaat 49–60 van de 150 resultaten wordt getoond

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 20

Sisojeva: permanente verblijfstitel als positieve verplichting

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 21

Üner: feitelijke gezinsbanden en voortgezet verblijf

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 22

Tuquabo-Tekle: schending artikel 8 EVRM met vluchtelingenrechtelijke aspecten

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 23

EG Richtlijn gezinshereniging en beleidsregel feitelijke gezinsband

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 24

elfstandige verblijfsvergunning bij huiselijk geweld

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 25

Haydarie: middelenvereiste bij objectieve belemmeringen

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 26

8 EVRM mist toepassing bij verzoek om ontheffing mvv-vereiste

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 27

diplomaat 'vreemdeling' in de zin van de Vw 2000?

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 28

alleenstaande minderjarige vreemdeling en voortgezet verblijf

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 29

waterscheiding en artikel 8 EVRM

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 20

Aristimuño Mendizabal: artikel 8 en verblijfsrechten EG-onderdanen

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 21

Da Silva: verblijf bij kind

Resultaat 49–60 van de 150 resultaten wordt getoond