Resultaat 13–15 van de 15 resultaten wordt getoond

Rode draad ‘Milieurecht’ afsluiting

E. Florijn, R. Glas, R.Th. Mirck

De afgelopen jaargang heeft een deel van de redactie van Ars Aequi een aantal bijdragen gewijd aan het milieurecht. Dit jonge rechtsgebied strekt zich uit over de meeste 'traditionele' delen van het recht. Deze keer het slotnummer uit de reeks, waarin de redacteuren hun wens voor de toekomst uitspreken.

Overig | Rode draad | Milieurecht
December 1990
AA19900937

Rode draad ‘Milieurecht’ inleiding

E. Florijn, R. Glas, R.Th. Mirck

Inleiding bij de Rode draad van het jaar 1990 die ziet op het Milieurecht.

Overig | Rode draad | Milieurecht
Februari 1990
AA19900085

Verhaalbaarheid van milieuschade

De plicht tot het stellen van financiële zekerheid ter dekking van milieu-aansprakelijkheid

C.J. Bastmeijer

Regelmatig blijkt dat een bedrijf dat het milieu heeft verontreinigd of aangetast niet in staat is de daaruitvoortvloeiende schade te vergoeden. In dit artikel wordt ingegaan op een maatregel die de overheid kan nemen om dit probleem te beperken: van bedrijven eisen dat zij financiële zekerheid stellen ter dekking van milieu-aansprakelijkheid. De vraag of de bedrijven ook de mogelijkheid zullen hebben om de bedoelde financiële zekerheid te verschaffen zal een centrale plaats innemen. Daarbij zal onder meer aandacht worden besteed aan de milieu-aansprakelijkheidsverzekering, zoals deze vandaag de dag door Nederlandse verzekeraars wordt aangeboden.

Overig | Rode draad | Milieurecht
Juli 1990
AA19900431

Resultaat 13–15 van de 15 resultaten wordt getoond