Resultaat 121–123 van de 123 resultaten wordt getoond

Pseudomorfose van soeverein Taiwan naar de historische Republiek China (1912-1949)

W. Somers

Werner Somers promoveerde op 6 november 2020 aan de Open Universiteit op het proefschrift ‘De staat van Taiwan. Een volkenrechtelijke analyse’. In deze bijdrage vertelt hij over zijn onderzoek en de roerige geschiedenis van China en Taiwan.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Mei 2021
AA20210507

Soevereiniteit

M. de Blois

Post thumbnail In deze bijdrage onderzoekt Matthijs de Blois de verschillende gezichten van het concept soevereiniteit, door de geschiedenis van de ontwikkeling ervan uiteen te zetten en enkele actuele onderwerpen aan bod te laten komen.

Verdieping | Verdiepend artikel
Januari 2014
AA20140025

Zoekt en gij zult (rechts)vinden. Over gedeeld gezag in de Europese rechtsorde

H.J. van Harten

In dit artikel voor het Bijzonder Nummer ‘Zoeken naar hiërarchie’  verkent Herman van Harten de relatie tussen het Hof van Justitie van de EU en nationale rechters. Hoewel de eindverantwoordelijkheid over de uitleg van het Europees recht bij het Hof van Justitie ligt, hebben ook nationale rechters in dit kader een belangrijke rol. Verreweg de meeste zaken waarin Europees recht aan de orde is, worden niet door het Hof van Justitie, maar door nationale rechters beoordeeld. Van Harten benadrukt de eigenstandige rol van nationale rechters bij de behartiging van het Europees recht en betoogt dat de verhouding tussen het Hof van Justitie en de nationale rechter zich moeilijk laat vatten in termen van hiërarchie.

Bijzonder nummer | Zoeken naar hiërarchie | Overig
Juli 2012
AA20120541

Resultaat 121–123 van de 123 resultaten wordt getoond