Ars Aequi Podcast Juridische Podcast Pagina

class=

Voor welke uitdagingen staat het recht?

Ars Aequi redacteuren gaan in gesprek met juristen uit allerlei rechtsgebieden. Met deze experts bespreken zij wat er speelt in hun vakgebied: voor welke uitdagingen staat het recht, en hoe kunnen we hiervoor oplossingen vinden?

Ars Aequi podcast #1: Margreet Ahsmann
Werkt de civiele procedure nog wel voor mensen?

Ars Aequi podcast #2: Thom de Graaf
Klimaatambities, zou Nederland meer moeten doen?

Ars Aequi podcast #3: Ingrid Leijten
Moeten rechters wetten en besluiten toetsen aan de evenredigheid, en zo ja, op welke manier?

Ars Aequi podcast #4: Jacques Claessen
Werkt herstelrecht beter dan vergeldingsgericht straffen?

Ars Aequi podcast #5: Klaas Rozemond
Moet de schriftelijke wilsverklaring voorgaan, of je zelfbeschikkingsrecht op het moment dat je al dement bent?