Zeven talen voor de Nederlandse jurist


Ewoud Hondius houdt in deze column een pleidooi voor een standaardpakket van zeven talen die iedere jurist in meer of mindere mate zou moeten beheersen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E.H. Hondius

Verschijning: April 2015

Archiefcode: AA20150266

kennis vreemde talen taal en recht

Algemeen juridisch

Opinie Column

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen