Woord vooraf


Voor u ligt het Ars Aequi Bijzonder Nummer 2023, dat dit jaar gewijd is aan het thema Kunst & Recht. Hoewel artistieke vrijheid op het eerste gezicht moeilijk verenigbaar lijkt met het regelende karakter van het recht, liggen kunst en recht nooit ver uiteen. Enerzijds zijn immers ook in de kunstwereld regels nodig, anderzijds zijn juist juristen gebaat bij enige creativiteit. Men zou ons zelfs – bij een tekort aan bescheidenheid en mogelijk tegen de haren van poëten in – als taalkunstenaars kunnen bestempelen. Voor de redactie reden genoeg om de boeiende samenhang tussen kunst en recht in dit Bijzonder Nummer aan een nadere beschouwing te onderwerpen.