Vrouwen en het gelijkheidsbeginsel


In dit artikel zal de auteur het gelijkheidsbeginsel belichten vanuit een normatief en strategisch gezichtspunt, namelijk in het licht van de betekenis die vrouwen aan het gelijkheidsbeginsel willen geven. De auteur beperkt zich dus tot één van de in art 1. GW genoemde vormen van discriminatie: die wegens geslacht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.J. Gunning

Verschijning: september 1987

Archiefcode: AA19870519