Internationale kinderbescherming: behaalde resultaten van de Haagse Conferentie en toekomstige uitdagingen

UCERF 4 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht


Deze bijdrage richt zich met name op de internationale kinderbescherming, met bijzondere aandacht voor de huidige en toekomstige activiteiten van de Haagse Conferentie. Onder de bescherming van het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind zijn de waarden van juridische diversiteit en respect voor culturele verschillen van beperkende invloed geweest op de discussie rondom de unificatie van het internationale kinderbeschermingsrecht. Op mondiaal niveau blijft het bestaan van internationaal privaatrecht dus relevant.


Verschijningsvorm: UCERF (download pdf)

Auteur(s): M. Pertegás

Archiefcode: UCERF2010033

internationale kinderbescherming kinderbeschermingsrecht VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind