Duo moeders en hun kinderen

UCERF 2 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht


In oktober 2007 heeft de Commissie Kalsbeek haar rapport inzake het lesbisch ouderschap gepubliceerd. Het is nu aan de wetenschap, de praktijk en de wetgever om dit rapport kritisch te bekijken. Men moet zich afvragen of het rapport een realistische voorstelling van zaken geeft, of dat er wellicht hier een daar een te eenvoudig beeld van de situatie wordt geschetst. Deze bijdrage zal aan de hand van een aantal casussen de conclusies van het rapport Lesbisch Ouderschap aan een kritische analyse onderwerpen.


Verschijningsvorm: UCERF (download pdf)

Auteur(s): M.J. Vonk

Archiefcode: UCERF2008017

Commissie Kalsbeek lesbisch ouderschap rapport Lesbisch Ouderschap