‘Tweet-marketing’: aanhakend een reclameboodschap twitteren?


In de (sociale) media duiken regelmatig uitingen van commerciële marktpartijen op die aanhaken bij het media-aanbod van publieke of commerciële media-instellingen. Deze commerciële uitingen vallen in strikte zin buiten de redactionele eindverantwoordelijkheid van deze media-instellingen en worden evenmin door hen uitgezonden. Desalniettemin kan een dergelijke uiting voor een media-instelling verstrekkende gevolgen hebben als er sprake is van verboden ‘aanhakend adverteren’.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): B.P. Aalberts, D. Levinson-Arps

Verschijning: Maart 2011

Archiefcode: AA20110166

Blauwe pagina's Recht en Media

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.