Tussen Montesquieu en Judge Dredd


Denken over rechterlijke rechtsvorming gaat in beelden. Iedereen kent Montesquieus ‘bouche de la loi’ en de liefhebbers kennen Judge Dredd’s ‘I am the law’. Het eerste beeld klopt niet, zeggen de civilisten: de rechter doet ook aan rechtsvorming. En het tweede beeld moeten we niet willen, benadrukken de staatsrechtgeleerden: de rechtsstaat verbiedt het. Maar wat is rechtsvorming eigenlijk? Mag de Hoge Raad recht vormen? En waar liggen dan de grenzen?


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): G. Boogaard, J. Uzman

Verschijning: januari 2015

Archiefcode: AA20150061

Metajuridica RechtsplegingStaats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Rode draad Rechtsvorming door de Hoge Raad