Tussen dogmatiek en pragmatisme


Rechters maken dikwijls afspraken over de invulling van hun toekomende beslissingsruimte. Soms zijn die afspraken volgens de Hoge Raad bindend. In de literatuur wordt wel gesteld dat die binding strijdig is met de interne rechterlijke onafhankelijkheid. Anders dan in Nederland is die onafhankelijkheid in Duitsland een harde rechtsregel. Verhindert deze dat Duitse rechters gehouden zijn rechtersregelingen toe te passen?


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.J.J. Sillen

Verschijning: juli 2014

Archiefcode: AA20140569

Metajuridica Rechtspleging

Bijzonder nummer Duits recht