Towards a European student law review


Ewoud Hondius pleit – deze keer wat serieuzer dan vorige maand – voor een Engelstalige bijlage bij Ars Aequi, die ook is gericht op de lezers van buitenlandse ‘Ars Aequi’s’.

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E.H. Hondius

Verschijning: Mei 2017

Archiefcode: AA20170373

Ars Aequi Engelstalig Europees studentenblad Jura Falconis Juristische Schulung

Algemeen juridisch

Opinie Column

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen