‘The problem of social cost’


In deze amuse deelt Oscar Couwenberg de magie van Ronald H. Coase, grondlegger van de rechtseconomie en een inspirerende wetenschapper voor velen. Deze bijdrage draait in het bijzonder om het artikel ‘The problem of social cost’, dat Coase in 1960 publiceerde.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): O. Couwenberg

Verschijning: februari 2014

Archiefcode: AA20140090

Metajuridica Rechtseconomie

Opinie Amuse